Yüksek Lisans Program İçeriği

Tanım

Açıklama

Kuruluş

:

Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı eğitime 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında başlamıştır. Eğitim dili %100 İngilizcedir.

Kazanılan Derece

:

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Harita Mühendisliği alanında "Yüksek Lisans Diploması" alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

:

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

:

Başvuran adayların genel başarı puanları şu ağırlıklara göre belirlenir: ALES %50; YDS %10; Lisans mezuniyet notu %20; Mülakat sınavı notu %20. Asgari başvuru koşulları ise şunlardır: ALES sınavından en az 55 puan, yabancı dil puanı aranmaz. ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer ulusal ve uluslararası sınavlar kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

:

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen veya daha önce özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerin önceki öğrenimleri lisansüstü yönergemiz hükümlerince değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

:

Programa kabul edilip yeterli dil bilgisi olmayan öğrenciler İKÇÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunca verilen yabancı dil hazırlık öğretimine devam ederler. İstenen İngilizce seviyesine (YDS: 70) erişen adaylar lisansüstü eğitimlerine devam ederler. Harita Mühendisliği alanı dışından kabul edilen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Program kapsamında alınması gerekli dersler Anabilim Dalınca belirlenir.

Program Profili

:

Harita Mühendisliği Anabilim dalında Ölçme Tekniği, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Kartografya ve Kamu Ölçmeleri bilim dallarında yüksek lisans eğitimi sürdürülmektedir. Bu lisansüstü programın öğretim dili %100 İngilizcedir. Harita Mühendisliği Bölümünün vizyonu Harita Mühendisliğinin bütün alanlarında kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek, insanlığa hizmet sunma anlayışıyla, yerel ve küresel ölçekte saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

:

Harita Mühendisleri ve Harita Yüksek Mühendisleri; Harita Genel Komutanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarda, Bakanlık Teşkilatlarının Merkezi Birimlerinde ve yerel yönetimler bünyesinde, harita mühendislik bürolarında, Coğrafi Bilgi Sistemi şirketlerinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, yazılım şirketlerinde, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, madencilik sektöründe, üniversitelerde, vb. yerlerde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

:

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

:

Bir dersin değerlendirmesi, ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmalar, ödevler, projeler vb. tüm çalışmalar ve final sınavı dönem başında ilan edilen eğitim kataloğunda yer alan oranlarda dahil edilerek hesaplanır. Dersin harf notunun belirlenmesinde bağıl başarı değerlendirme sistemi uygulanır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, ilgili ders kataloğunda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

:

Mezuniyet için öğrencinin 7 ders, seminer, uzmanlık alan dersleri ve jüri önünde savunacağı tez çalışması ile birlikte en az 90-120 kredilik çalışmayı tamamlaması gerekmektedir. Mezuniyet için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

:

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 35620 Balatçık, Çiğli, İzmir. Bölüm Başkanı ve Bölüm Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Mevlüt YETKİN, mevlut.yetkin@ikc.edu.tr

Bölüm Olanakları

:

Bölümümüzde hem lisans hem de lisansüstü eğitim-öğretimin yürütüldüğü (Ölçme Tekniği Laboratuvarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı) 4 adet laboratuvar mevcuttur. Öğrenciler, ayrıca, temel bilimlerle ilgili dersler kapsamında, Fizik ve Kimya laboratuarlarını da kullanmaktadır.

 

Menüyü Kapat