Aday Öğrenciler

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Hakkında

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2010 yılında İzmir'in 4. devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş teknolojileri üst düzeyde kullanabilen, uluslararası alanda rekabet edebilecek, meslek etiği felsefesine, takım çalışması becerisine ve girişimcilik ruhuna sahip mühendis ve mimarlar yetiştirmek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur ve halen İzmir'in Çiğli İlçesinde bulunan Balatçık Kampüsünde eğitim vermeye devam etmektedir. Eğitim dili %100 İngilizce'dir.  

Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda belirlemiş olduğu stratejik hedefleri;

 1. Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime yönelik faaliyetlerini sürdürmek,
 2. Mühendislik ve mimarlık alanında toplumun refahına yönelik, sağlık ve enerji temalarında en üst seviyede ve kalitede, proje bazlı olarak üretime ve yayına yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek ve sanayi-üniversite işbirliği ile sonuçlarını günlük hayatta uygulamaya aktarmak,
 3. Öğrencilerinin, mezunlarının, öğretim elemanlarının, tüm çalışanlarının ve toplumun beklentilerine cevap veren örnek bir fakülte olmaktır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tanıtım sayfası için; 

http://muh.ikc.edu.tr/S/15859/aday-ogrenciler

Harita Mühendisliği Bölümü

Gerek ülkemiz gerekse dünyadaki ihtiyaç ve yönelimler göz önünde bulundurularak, İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Harita Mühendisliği bölümünün kurulmasına karar verilmiştir. Bölümümüzün yapılandırılmasına 2012 yılında başlanmış ve ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir. Türkiyede lider, dünyada da muadilleriyle yarışır bir bölüm olma vizyonuyla yola çıkan bölümümüz öğretim elemanı sayısını ve altyapı ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde geliştirmektedir. 

Bölüm bünyesinde halen 2'si profesör, 5'i doktor öğretim üyesi,1'i öğretim görevlisi üzere toplam 8 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Ayrıca Harita Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimize; 

 • Genç, dinamik ve yurtdışı deneyimli öğretim üyesi kadrosu
 • Türkiyede %100 İngilizce eğitim veren ilk ve tek Harita Mühendisliği Bölümü
 • Gelişmiş ülkelerin müfredatlarına paralel, çağdaş eğitim-öğretim müfredatı
 • Yabancı öğrencilerle uluslararası eğitim-öğretim ortamı
 • Uluslararası öğrenci değişim programlarıyla yurtdışı deneyimi imkanı
 • Harita Mühendisliğinin farklı alanlarında uzmanlaşma fırsatı
 • Modern laboratuvarlar

olanaklarını sunmak temel hedefimizdir.

Son derece geniş bir faaliyet alanına sahip Harita Mühendisliği, bilgisayar ve teknolojik araçları en üst seviyede kullanarak;

 • Mülkiyet sınırlarının belirlenmesi ve yönetimi, 
 • İmar uygulamaları,
 • Karayolu, demiryolu, baraj, tünel ve köprü inşaatı gibi projelerin araziye uygulanması,
 • Uzaktan algılama teknikleriyle (uydu görüntülerinden yararlanarak) arazi envanterlerinin çıkarılması,
 • Hava fotoğraflarının bilgisayar ortamında değerlendirilmesi ile sayısal harita ve arazi modellerinin üretilmesi,
 • Lazer tarama ile üç boyutlu tarihi eser ve yapı envanterinin çıkarılması.
 • Kent bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerinden yararlanarak her türlü mekansal analizin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkul değerleme,
 • Hidrografik ölçmeler yoluyla su altı (deniz, okyanus ve göl tabanları) haritalarının üretilmesi,

gibi konum ve makanla ilgili çok sayıda projenin gerçekleştirilmesini sağlayan bir mühendislik disiplinidir.  

Eğitim

Bölümümüzde eğitim dili %100 İngilizcedir.

Bölümümüzde mevcut Anabilim Dalları;

 • Ölçme Tekniği A.B.D.
 • Fotogrametri A.B.D.
 • Kartografya A.B.D.
 • Uzaktan Algılama A.B.D
 • Kamu Ölçmeleri A.B.D.

şeklindedir. Lisans ve Yüksek Lisans programları ders müfredatlarına bölümümüz ana sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Eğitim Amaçları

Eğitim amaçlarımız doğrultusunda öğrencilerimiz;

 • Mesleki uygulamaları yapabilecek yeterlilikte,
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi edinmiş,
 • Donanımlı,
 • Liderlik ve takım çalışması özelliklerine yatkın,
 • Karşılaştığı mühendislik problemlerini kolaylıkla çözebilen,
 • Mesleki uygulamaları etik ve mesleki sorumluluk bilinci ile gerçekleştiren,
 • Sosyal hayatında başarılı ve
 • Gerek meslektaşları gerekse toplumun diğer bireyleriyle kolay iletişim kurabilen                  

Harita Mühendisleri olarak mezun olacaklardır.

Program Çıktıları

Mezun örencilerimizin sahip olacakları yetenekler şu şekilde özetlenebilir:

 • Harita Mühendisliği projelerini tasarlama, uygulama ve yönetme kabiliyeti,
 • Projelerde ihtiyaç duyulan modern mesleki teknik ve araçları kullanabilme yeteneği,
 • Disiplinler arası projelerde uyumlu bir şekilde yer alabilme becerisi,
 • Mekansal bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve sunulması yeteneği,
 • Matematik, fen, mühendislik, analiz ve tasarım alanlarında edindikleri bilgileri mesleki problemlerini çözmede kullanabilme becerisi,
 • Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışı,
 • Meslek etiği ve sorumluluk bilinci.

 

Bölümümüzde 

 • Ölçme Tekniği Laboratuvarı
 • Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı
 • Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı  

olmak üzere 3 adet tam donanımlı laboratuvarımız bulunmaktadır. 

Harita Mühendisliği Bölümü daha çok matematik, hukuk, bilim, modern teknoloji ve bilgisayar konularına ilgi duyan, disiplinlerarası çalışmaya yatkın ve sahada çalışmayı seven adaylara uygun bir mühendislik disiplinidir.

 

İş Olanakları

Harita Mühendisliği çok geniş bir faaliyet alanına sahip olduğundan, mezunlarımız gerek kamu kurumları gerekse özel sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Harita Mühendislerinin Türküye'de hizmet verdiği kamu kurum ve kuruluşlarından bazıları şunlardır;

 • Belediyeler,
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Harita Genel Komutanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı
 • BOTAŞ Genel Müdürlüğü
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Özel sektörde ise; Harita Mühendisliği Bürolarında, Gayrimenkul Değerleme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Yazılım Şirketlerinde, İnşaat sektörü firmalarında, vb. birçok alanda yoğun bir şekilde istihdam imkanı mevcuttur. 

Menüyü Kapat