Program Çıktıları

Mezun örencilerimizin sahip olacakları yetenekler şu şekilde özetlenebilir:

  • Harita Mühendisliği projelerini tasarlama, uygulama ve yönetme kabiliyeti,
  • Projelerde ihtiyaç duyulan modern mesleki teknik ve araçları kullanabilme yeteneği,
  • Disiplinler arası projelerde uyumlu bir şekilde yer alabilme becerisi,
  • Mekansal bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve sunulması yeteneği,
  • Matematik, fen, mühendislik, analiz ve tasarım alanlarında edindikleri bilgileri mesleki problemlerini çözmede kullanabilme becerisi,
  • Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışı,
  • Meslek etiği ve sorumluluk bilinci.
Menüyü Kapat