Misyon - Vizyon

Öğrencilerimize gerek teorik gerekse pratik anlamda kaliteli bir eğitim-öğretim ortamı sunarak, ulusal ve uluslararası beklentileri karşılayabilen yetenekli mühendis ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen Bölümümüzün misyonu;

  • Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini güçlü uluslararası işbirlikleriyle yürütmek,
  • Harita Mühendisliği eğitimini, gelişmiş ülkelerdeki muadil bölümlerin müfredatları ile paralel bir şekilde vermek,
  • Sürekli gelişim anlayışıyla kamu ve özel sektörün zaman içinde değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
  • Etik davranma, eleştirel düşünme, yenilikçilik, bireysel sorumluluk, hayat boyu öğrenme, takım çalışması ve liderlik konularında kendisini yetiştirmiş, ülkemizin ve dünyanın kalkınmasında rol oynayacak, üretken ve yetenekli mühendis ve akademisyenler yetiştirmek ve
  • Gerek eğitim-öğretim gerekse araştırma faaliyetleri ile Harita Mühendisliği alanında ülkemizde ve dünyada önde gelen bir bölüm haline gelmektir.
  • Harita Vizyonumuz ise; Harita Mühendisliğinin bütün alanlarında kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek, insanlığa hizmet sunma anlayışıyla, yerel ve küresel ölçekte saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Menüyü Kapat