Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
 • Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 • Doktora NEWCASTLE UPON TYNE ÜNİVER
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite YILDIZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • ANSARI KUTUBUDDIN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,YETKİN MEVLÜT,Projectivity, affine, similarity and euclidean coordinates transformation parameters from ITRF to EUREF in Turkey, Journal of Applied Geodesy, 2017, 11, 53 61
 • ANSARİ KUTUBİDDİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,SHARMA SUNİL KUMAR,Numerical Simulation of Crustal Strain in Turkey from Continuous GNSS Measurements in the Interval 2009–2017, Journal of Geodetic Science, 2017, 7, 113 129
 • ANSARİ KUTUBİDDİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Verma Payal,Pavelyev Vladimir Sergeevich,An Overview of the International GNSS Service (IGS), Grenze International Journal of Computer Theory and Engineering, 2017, 54 58
 • Ansari Kutubuddin,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Panda Sampad Kumar,Analysis of ionospheric TEC from GNSS observables over the Turkish region and predictability of IRI and SPIM models, Astrophysics and Space Science, 2017, 362
 • Ansari Kutubiddin,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Verma Payal,The triangulated affine transformation parameters and barycentric coordinates of Turkish Permanent GPS Network, Survey Review, 2017, 1 4
 • Panda Sampad Kumar,Ansari Kutubuddin,Omar Althuwaynee,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Ionospheric TEC from the Turkish Permanent GNSS Network (TPGN) and comparison with ARMA and IRI models, Astrophysics and Space Science, 2017
 • VURAL ALAADDİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,Remote Sensing Technique for Capturing and Exploration of Mineral Deposit Sites in Gümüşhane Metallogenic Province, NE Turkey, Journal of Geological Society of India, 2017
 • Ansari Kutubuddin,Althuwaynee Omar F,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Monitoring and Prediction of Precipitable Water Vapor using GPS data in Turkey, Journal of Applied Geodesy, 2016, 10, 233 245
 • VURAL ALAADDİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,Exploring Gördes Zeolite Sites by Feature Oriented Principle Component Analysis of LANDSAT Images, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2016, 14, 285 298
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,The effect of urban heat island on Izmir s city ecosystem and climate, Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22, 3202 3211
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,VURAL ALAADDİN,ASRİ İBRAHİM,Determination of Kula basalts geosite in Turkey using remote sensing techniques, Arabian Journal of Geosciences, 2015, 8, 10105 10117
 • Özşen Çorumluoğlu, İbrahim Asri ,The effect of urban heat island on Izmir’s city ecosystem and climate, Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22, 3202-3211
 • Ozşen Çorumluoğlu, Alaaddin Vural, İbrahim asri ,Determination of Kula basalts (geosite) in Turkey using remote sensing techniques, Arabian Journal of Geosciences, 2015, 8, 10105-10117
 • ÇATAL REİS HATİCE,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,A three dimensional reconstructive study of tarsal bones of ballerinas and sedentary females using MDCT images, International Interdisciplinary Journal of Scientific Research, 2014
 • VURAL ALAADDİN,ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Eski Gümüşhane (Süleymaniye) ve Yakın Çevresindeki Alterasyon Alanlarının Landsat Uydu Görüntüsü Kullanılarak Crosta Tekniği ile Araştırılması, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012, 2, 36 48
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,güler sedat,Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Hacimsel AnalizÇalışmalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 4, 1 6
 • Özdeniz Hadi,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,The Relationship Between the Natural Compaction and the Spontaneous Combustion of Industrial-scale Coal Stockpiles, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2010, 33, 121 129
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Wall traverse with GPSSIT and 3D positioning of urban details, SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 2010, 5, 3273 3280
 • KARAUĞUZ GÜNGÖR,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Asri İbrahim,3D Photogrammetric model of Eflatunpinar monument at the age of Hittite empire in Anatolia, Journal of Cultural Heritage, 2009, 10, 269 274
 • EKEN EMRULLAH,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,PAKSOY YAHYA,BEŞOLUK KAMİL,KALAYCI İBRAHİM,A study on evaluation of 3D virtual rabbit kidney models by multidetector computed tomography images, Anatomy Journal, 2009, 3, 40 44
 • Özdeniz Hadi,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,ŞENSÖĞÜT CEM,3.5 D Temperature Model of a Coal Stockpile, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2008, 30, 1085 1097
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,The Use of GPSSIT (GPS Virtual Station Technique) With Total Station for the Measurement of Details in Residential Areas, Survey Review, 2007, 39, 54 67
 • KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ceran M B,Lojistik Sektöründe Rekabetüstü Olabilmenin Altın Kuralı: GPS ile Araç Takip Sistemler, Yeni İpekyolu Dergisi, 2007, 34 39
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,AYDIN MEHMET EMİN,KALAYCI İBRAHİM,Second phase of regional, groundwater information system (RGWIS) for Konya: 3.5D ground water temporal models, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2005, 14, 1170 1177
 • TURGUT BAYRAM,İNAL CEVAT,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Comparison of the geoid undulations obtained by EGM96, TG99 and GPS/leveling in Turkey, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2005, 39, 403 410
 • AYDIN MEHMET EMİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,sarı sezen,AYDIN SENAR,Konya Şehri Taşıt Trafiği Gürültü Seviyeleri Haritasının GIS ve GPS Teknolojileri Kullanılarak Elde Edilmesi, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2005, 20, 7 17
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,AYDIN MEHMET EMİN,Monitoring ground water in Konya-Turkey, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2003, 12, 709 717
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,CEYLAN AYHAN,KALAYCI İBRAHİM,GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSIT) ile Kutupsal Detay Alım Yöntem, Harita Kadastro Mühendisliği Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2003, 39 45
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Uzun Bazlı GPS Ağlarında Faz Bilinmeyeninin Çözüm Yöntemleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik mimarlık fakültesi Dergisi, 2002, 17, 43 52
 • İNAL CEVAT,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ALTUNTAŞ CİHAN,Hacim Hesapları İçin GPS Ölçülerinin Klasik Ölçmeler Yerine Kullanılabilirliği, S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 2002, 17, 35 41
 • TUŞAT EKREM,TURGUT BAYRAM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,GPS Yardımıyla WGS-84 Jeoid Yüksekliklerinin (Konyanın Bir Bölgesi İçin) Belirlenmesi, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi, 2001, 15 23
 • Ansari Kutubuddin,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Verma Payal,Pavelyev Vladimir Sergeevich,An overview of the International GNSS Service (IGS),IEEE conference,17.08.2017 19.08.2017, 19.08.2017
 • Ansari Kutubuddin,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Ionospheric Observation over Turkey by using Turkish Permanent GPS Stations,International Conference on Agricultural, Civil and Environmental Engineering (ACEE-16),18.04.2016 19.04.2016, İstnbul, TÜRKİYE, 19.04.2016
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ÖZDEMİR EMRE,Uydu Verilerinden Elde Edilmiş Sayısal Yükseklik Modeli ile CBS Ortamında Orman Yangın Gözetleme Kulelerinin Görebilirlik Analizi: İzmir Örneği,TUFUAB VIII.Sempozyumu,22.05.2015 23.05.2015, Konya, TÜRKİYE, 23.05.2015
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ÖZDEMİR EMRE,CBS destekli Orman Yangını Risk Dağılım Analizi; Antalya Örneği,15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,25.05.2015 28.05.2015, Ankara, TÜRKİYE, 28.05.2015
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ÖZDEMİR EMRE,ASRİ İBRAHİM,3D Photogrammetric Modeling of Cultural Heritage: Samples inTurkey,Turkish-German 3D Spatial Information Technologies Workshop,13.12.2014 14.12.2014, 14.12.2014
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametri Yöntemi ile 3B Modellenmesi: Santa Harabeleri Örneği,V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014),14.10.2014 17.10.2014, İstanbul, TÜRKİYE, 17.10.2014
 • ÖZDEMİR EMRE,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,Stereofotogrametrik Sürüş Destek Sistemi,7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,15.10.2014 17.10.2014, Çorum, TÜRKİYE, 17.10.2014
 • ÇATAL REİS HATİCE,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,THREE-DIMENSIONAL MODELING OF THE TALUS BONE FROM MDCT IMAGE,13TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SURVEYING GEOLOGY AND MINING ECOLOGY MANAGEMENT, SGEM,16.06.2013 22.06.2013, 22.06.2013
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,VURAL ALAADDİN,ASRİ İBRAHİM,PCA of Landsat Band Ratio Images For Capturing Kula Basalts In Turkey,Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment,21.09.2013 24.09.2013, 24.09.2013
 • VURAL ALAADDİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,Zeolitleşmelerin Uzaktan Algılama Metotlarıyla Tespit Edilmesi: Gördes (Manisa) Örneği,14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,14.05.2013 17.05.2013, Ankara, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • AKPINAR İBRAHİM,SİPAHİ FERKAN,VURAL ALAADDİN,Uzunlar Nuri,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,Albayrak Ömer,Gümüşhane’deki (Türkiye) Killerin Mineralojik Ve Kimyasal Özellikleri Ve Uzaktan Algılama Çalışmaları İle Haritalanması,66. TJK,01.04.2013 05.04.2013, TÜRKİYE, 05.04.2013
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Fotogrametrik Mobil Harita Yapım Sistemi Çalışması,TUFUAB VII. TeknikSempozyumu,23.05.2013 25.05.2013, Trabzon, TÜRKİYE, 25.05.2013
 • ÇATAL REİS HATİCE,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Using 3D models from multidetector computed tomography images for diagnostic of Hallux-valgus,12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012,02.01.2012 06.01.2012, 06.01.2012
 • ÇATAL REİS HATİCE,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Three-dimensional modeling of the sesamoid bones,12TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE AND EXPO - MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, SGEM 2012,02.01.2012 06.01.2012, 06.01.2012
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ÖZDEMİR SAMED,Google Maps Tabanlı Fotogrametrik 3B Model Destekli Gümüşhane Konakları Bilgi Sistemi,IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012),16.10.2012 19.10.2012, Zonguldak, TÜRKİYE, 19.10.2012
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Güner Sedat,Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Hacimsel AnalizÇalışmalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması,6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,03.10.2012 05.10.2012, Afyonkarahisar, TÜRKİYE, 05.10.2012
 • ESEN ÖMÜR,GÜNDOĞDU İSMAİL BÜLENT,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Constitution of historical and cultural inventory for tourism information systems - a case study from Manavgat,11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2011,20.06.2011 25.06.2011, 25.06.2011
 • VURAL ALAADDİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,Gümüşhane (Hazine Mağarası-Deremadeni) Sahasında Litolojik Farklılıkların ve Alterasyonların Uzaktan Algılama Teknikleri İle Araştırılması,TUFUAB VI,23.02.2011 26.02.2011, TÜRKİYE, 26.02.2011
 • ASRİ İBRAHİM,BOSTAN SEDAT,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ÖZLÜ TEVFİK,ÇATAL REİS HATİCE,KALAYCI İBRAHİM,Türkiye Geneli Sağlık Alanındaki Şikâyet Verilerinin Coğrafi Bilgi Sisteminde Analizi,13. Türkiye Harita Bilimsel ve TeknikKurultayı,18.04.2011 22.04.2011, Ankara, TÜRKİYE, 22.04.2011
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,AYDIN MEHMET EMİN,ASRİ İBRAHİM,BEDÜK FATMA,The evaluation of global warming effects on soil temperature of Turkey by 3.5D Geographical Information System models,10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010,20.06.2010 25.06.2010, 25.06.2010
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme SistemininKalibrasyonu,5. Ulusal Mühendislik ÖlçmeleriSempozyumu,20.10.2010 22.10.2010, Zonguldak, TÜRKİYE, 22.10.2010
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,BAYRAK TEMEL,Gümüşhane Kültür Mirası Tanıtımı ve Turizmi İçin Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu Fırsatlar,İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi VeEkonomisi Sempozyumu,25.05.2010 28.05.2010, Gümüşhane, TÜRKİYE, 28.05.2010
 • KARAUĞUZ GÜNGÖR,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Amasra-Kuşkayası Yol Anıtı: Üç Boyutlu Fotogrametrik Modelinin Oluşturulması,The Paphlagonia and Pontus Conference,31.05.2008 04.06.2008, 04.06.2008
 • KARAUĞUZ GÜNGÖR,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Kızıldağ Anıtı ve Yazıtlarının 3 Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi ve Dökümantasyon Çalışması,VII. Uluslar arası Hititoloji Kongresi,25.08.2008 31.08.2008, 31.08.2008
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ASRİ İBRAHİM,ESEN ÖMÜR,KALAYCI İBRAHİM,KARAUĞUZ GÜNGÖR,CBS, GPS ve Dijital Fotogrametrik 3B Modelleme Teknolojileri Desteğindeki Bir TBS’ne Dayanan Çağdaş Bir Turizm Yaklaşımı,IV. LisansüstüTurizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,23.04.2008 27.04.2008, Antalya, TÜRKİYE, 27.04.2008
 • AYDIN MEHMET EMİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,AYDIN SENAR,şen e,BEDÜK FATMA,Küresel Isınmanın Türkiye’deki Sıcaklık ve Kuraklığa Etkilerinin 3 Boyutlu Analiz Modelleriyle Değerlendirilmesi,Uluslar arası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı,18.10.2007 21.10.2007, 21.10.2007
 • DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,GIS Integration of Data collected by Mobile GPSSIT,The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology MMT'07,28.05.2007 31.05.2007, 31.05.2007
 • KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Low Cost Mobile Surveying Technique with GPSSIT,The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology MMT'07,28.05.2007 31.05.2007, 31.05.2007
 • ASRİ İBRAHİM,ESEN ÖMÜR,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,KARAUĞUZ GÜNGÖR,Tanıtım ve Turizm Amaçlı 3B Model Destekli Tarihi Mekânlar Bilgi Sistem,Ulusal CBS Kongresi,30.10.2007 02.11.2007, Trabzon, TÜRKİYE, 02.11.2007
 • ASRİ İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Büyük Objelerde Tarihi Dokümantasyon ve Tanıtım Amaçlı GPSSİT Destekli Digital Fotogrametrik 3B Modelleme,Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu,05.06.2007 07.06.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 07.06.2007
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Mobil CBS Veri Toplama Sistemleri Ve Yersel Fotogrametri İle Bütünleştirilmesi,TUFUAB IV.Teknik Sempozyumu,05.06.2007 07.06.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 07.06.2007
 • VARLIK ABDULLAH,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Kişi Tanımlamada Fotogrametrik Yaklaşım,TUFUAB IV.Teknik Sempozyumu,05.06.2007 07.06.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 07.06.2007
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Ceran M B,Model Hava Aracı Destekli Bir Bioyakıt Hassas Tarım İşletmesi Modeli,Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu,25.05.2007 27.05.2007, Konya, TÜRKİYE, 27.05.2007
 • KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Bilgi Toplumlarında Modern Tarım Yaklaşımı: Hassas Tarımda Uydu Ve Bilgi Sistemi Teknolojileri (GPS, Uzaktan Algılama ve CBS),Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu,25.05.2007 27.05.2007, Konya, TÜRKİYE, 27.05.2007
 • KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Motorize GPSSİT Yöntemi ile Detay Alımı,11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,02.04.2007 05.04.2007, Ankara, TÜRKİYE, 05.04.2007
 • KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,DOĞANALP SERKAN,TURGUT BAYRAM,Türkiye Dönemsel PDOP ve GDOP Değişim Haritalarının Oluşturulması,11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,02.04.2007 05.04.2007, Ankara, TÜRKİYE, 05.04.2007
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Özbay Yüksel,ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AS AN ORTHOMETRIC HEIGHT INTERPOLATION TOOL,Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation 2006, MS2006,28.08.2006 30.08.2006, Konya, TÜRKİYE, 30.08.2006
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,özbay yüksel,Artifical Neural Network As An Orthometric Height Interpolation Tool,Proceedings of The International Conference on Modelling and Simulation,28.08.2006 30.08.2006, 30.08.2006
 • KALAYCI İBRAHİM,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,İNAL CEVAT,Kent İçi Çalışmalarda Duvar Poligonu Tesisi ve Üç Boyutlu Konumlandırılması,2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,23.11.2005 25.11.2005, TÜRKİYE, 25.11.2005
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Özbay Yüksel,KALAYCI İBRAHİM,ŞANLIOĞLU İSMAİL,GPS Yüksekliklerinden Ortometrik Yüksekliklerin Elde Edilmesinde Yapay Sinir Ağı (YSA) Tekniğinin Kullanılması,2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,23.11.2005 25.11.2005, İstanbul, TÜRKİYE, 25.11.2005
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,ASRİ İBRAHİM,önal alaattin,GPS Virtual Station Technique And Its Challenge In Terrestrial Photogrammetric Applications,XX. ISPRS Congress,12.07.2004 23.07.2004, 23.07.2004
 • ÇAY TAYFUN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,İŞCAN FATİH,AStudy on Productivity of Satellite Images in The Planning Phase of LandConsolidation Projects,XX. ISPRS Congress,12.07.2004 23.07.2004, 23.07.2004
 • AYDIN MEHMET EMİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Bilgi Toplumunda Yeraltı Su Kaynağı Yönetimi, CBS, GPS, Uzaktan Algılama ve YASBİS,I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu,23.12.2004 24.12.2004, Konya, TÜRKİYE, 24.12.2004
 • AYDIN MEHMET EMİN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,sarı sezen,AYDIN SENAR,Konya Şehri Taşıt Trafiği Gürültü Seviyeleri Haritasının GIS ve GPS Teknolojileri Kullanılarak Elde Edilmesi,Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV,09.10.2003 10.10.2003, TÜRKİYE, 10.10.2003
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,ASRİ İBRAHİM,GPSSİT'İn Yersel Fotogrametrik Çalışmalara Uygulanması: GPSSİT YFA,I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,30.10.2003 31.10.2003, İstanbul, TÜRKİYE, 31.10.2003
 • KALAYCI İBRAHİM,CEYLAN AYHAN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT) ile Detay Alım Yöntemleri Ve Uygulama Sonuçları,Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı,24.09.2003 26.09.2003, Konya, TÜRKİYE, 26.09.2003
 • Murshed Ka,ŞEKER MUZAFFER,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,ZİYLAN TANER,Çiçekbaşı A E,Corpus Callosum Bölümlerinin Mitsagittal Mrg'Nin Morfometrik Değerlendirilmesi: Yaşın Etkileri,7. Ulusal Anatomi Kongresi Özet Kitapçığı,01.09.2003 05.09.2003, Diyarbakır, TÜRKİYE, 05.09.2003
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,CEYLAN AYHAN,APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI,30. Yıl Sempozyumu,16.10.2002 18.10.2002, TÜRKİYE, 18.10.2002
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,İNAL CEVAT,CEYLAN AYHAN,ŞANLIOĞLU İSMAİL,KALAYCI İBRAHİM,Determination Of Geoid Undulation In The Region Of Konya,International Symposium on GeographicInformation Systems GIS,23.09.2002 26.09.2002, 26.09.2002
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,AYDIN MEHMET EMİN,The Place Of GIS Supported by GPS and Remote Sensing In Environmental Visioning Projects,International Conference Environmental Problems of The Mediterranean Region,12.04.2002 15.04.2002, 15.04.2002
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,AYDIN MEHMET EMİN,Monitoring potable water wells by GIS in Konya,International symposium on GIS,23.09.2002 26.09.2002, 26.09.2002
 • ALTUNTAŞ CİHAN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme Ve RSImage Yazılımı,Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde 30.yıl Sempozyumu,16.10.2002 18.10.2002, Konya, TÜRKİYE, 18.10.2002
 • KALAYCI İBRAHİM,CEYLAN AYHAN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,GPS Destekli Detay Alımında Alternatif İki Yeni Yöntem,Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu,16.10.2002 18.10.2002, Konya, TÜRKİYE, 18.10.2002
 • ŞANLIOĞLU İSMAİL,CEYLAN AYHAN,İNAL CEVAT,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,Konya Bölgesi İçin GPS ile Elde Edilen Elipsoidal Yüksekliklerden Ortometrik Yüksekliklerin Hesabı,30. Yıl sempozyumu,16.10.2002 18.10.2002, Konya, TÜRKİYE, 18.10.2000
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,GPS-Aerotriangulation Without Cross Strips And Drift Parameters With Combination In Observation Space,International Symposium on Remote Sensing and Integrated technologies,20.10.1999 22.10.1999, 22.10.1999
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,A New Method Based On Combination Of GPS And Photogrammetric Data For Aerotriangulation Purposes,Third Turkish-German Joint Geodetic Days,01.06.1999 04.06.1999, 04.06.1999
 • YILDIZ FERRUH,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,yılmaz ömer,YAKAR MURAT,KARABÖRK HAKAN,A Study of Photogrammetric Investigation for the Ayaia Eleni Church (Sille-Konya),Third Turkish­German Joint Geodetic Days,01.06.1999 04.06.1999, 04.06.1999
 • ÇAY TAYFUN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Planning and Cost Analyses on a GPS Network,Third Turkish-GermanJoint Geodetic Days,01.06.1999 04.06.1999, 04.06.1999
 • ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,Development Of A Research Software For The Combination Of GPS And Photogrammetric Data In Observation Space,Second Turkish-German Joint Computer Application Days,15.10.1998 16.10.1998, 16.10.1998
 • KARAUĞUZ GÜNGÖR,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,KALAYCI İBRAHİM,ASRİ İBRAHİM, Stratonikeia'dan Lagina'ya: Ahmet Adil Tırpan Armağanı (From Stratonikeia to Lagina: Festschrift in Honour of Ahmet Adil Tırpan), 3D Digital Photogrammetric Model of Romans’ “Birdrock Monument” in the Northwest Regionof Anatolia, ISBN:978-605-4701-13-1, S:367 374, Ege Yayınları, 2013
 • Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (250000),30.9.2014
 • Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tarımsal Ürünlerin Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Tespiti ve Analizi, Danışman, BAP, Danışman, (150000),1.9.2014
 • İleri Tarım Teknolojilerinin Uygulanması ve Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar İçin Altyapı Projesi, Danışman, BAP, Danışman, (1000000),1.1.2010
 • Mobil GPSSİT (GPS Sanal İstasyon Tekniği) ile Detay Alımı, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (10000),31.5.2008
 • Selçuk Üniversitesi Kampus İçi Hafif Raylı Sistem Projesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (10000),1.10.2006
 • 3B Sayısal Tarihi Eser Modellerinin GPS Destekli Yersel Fotogrametri Tekniği ile Oluşturulması ve Alaaddin Camii Örneği, Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (10000),15.9.2006
 • Ayai-Eleni Kilisesinin Digital Fotogrametrik Envanterinin Çıkarılması, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5000),1.10.2000
 • SEFERİHİSAR İÇİN YAVAŞ ŞEHİR YAKLAŞIMININ CBS ORTAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Çağlayan Şafak Kazma, Tamamlanmış
 • A stereophotogrammetric approach for driver assistance systems, EMRE ÖZDEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • GPS destekli mobil yersel fotogrametri sistemi, İBRAHİM ASRİ, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Balerinlerin ayak kemiklerindeki ortopedik değişikliklerin fotogrametrik teknikleri ile metrik analizi, HATİCE ÇATAL, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dijital fotogrametri teknikleri ile kişi tanıma, ABDULLAH VARLIK, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • GPS ve lazer destekli bir CBS veri toplama sisteminin yersel fotogrametri ile bütünleştirilmesi, MUSTAFA CANIBERK, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turizm bilgi sistemleri için tarihi ve kültürel envanterin çıkarılması ve Manavgat örneği, ÖMÜR ESEN, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üç boyutlu modelleme ve Alaeddin Camii örneği, İBRAHİM ASRİ, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • GPS destekli detay alımında yeni bit teknik (GPSSİT)'in uygulanabilirliğinin araştırılması, İBRAHİM KALAYCI, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Uzaktan algılamada tek görüntü üzerinden obje belirleme ve tanımlama, CİHAN ALTUNTAŞ, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortakaraören ana nirengi ağında GPS ölçü sonuçları ile klasik ölçü sonuçlarının karşılaştırılması, FERRUH YILMAZTÜRK, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 2219 Yurtdışı Araştırma Bursu (ABD),2009
 • Yurtdışıdoktora eğitimi,1993

Araştırma Alanları

 • Mühendislik Temel Alanı
 • <<Uzaktan Algılama>>
 • <<Fotogrametri>>
 • <<Coğrafi Bilgi Sistemleri>>

Dersler

Menüyü Kapat