Prof. Dr. Mevlüt Yetkin

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı
 • Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Harita Mühendisliği
 • Master SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Akademik Özgeçmiş


 • YETKİN MEVLÜT,Application of Robust Estimation in Geodesy using the Harmony Search Algorithm, Journal of Spatial Science, 2018, 63, 63 73
 • YETKİN MEVLÜT,BİLGİNER ÖMER,Yarasa Algoritması ile Robust Kestirimin Nivelman Ağlarına Uygulanması, GEOMATIK, 2018, 3, 196 202
 • İNAL CEVAT,YETKİN MEVLÜT,BÜLBÜL SERCAN,BİLGEN BURHANEDDİN,Comparison of L1 Norm and L2 Norm Minimisation Methods in Trigonometric Levelling Networks, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2018, 25, 216 221
 • ANSARI KUTUBUDDIN,ÇORUMLUOĞLU ÖZŞEN,YETKİN MEVLÜT,Projectivity, affine, similarity and euclidean coordinates transformation parameters from ITRF to EUREF in Turkey, Journal of Applied Geodesy, 2017, 11, 53 61
 • YETKİN MEVLÜT,ANSARI KUTUBUDDIN,On the determination of transformation parameters between different ITRS realizations using Procrustes approach in Turkey, Journal of Applied Geodesy, 2017, 11, 123 130
 • BERBER MIKE MUSTAFA,ÜSTÜN AYDIN,YETKİN MEVLÜT,Static and kinematic PPP using online services: a case study in Florida, Journal of Spatial Science, 2017, 62, 337 352
 • YETKİN MEVLÜT,Metasezgisel Algoritmaların Jeodezi’de Kullanımı, Geomatik, 2016, 1, 8 13
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,Implementation of robust estimation in GPS networks using the Artificial Bee Colony algorithm, Earth Science Informatics, 2014, 7, 39 46
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,İNAL CEVAT,Importance of probability levels for robustness analysis of geodetic networks, Survey Review, 2014, 46, 132 141
 • BERBER MUSTAFA,ÜSTÜN AYDIN,YETKİN MEVLÜT,Rapid static GNSS data processing using online services, Journal of Geodetic Science, 2014, 4, 123 129
 • YETKİN MEVLÜT,Metaheuristic optimisation approach for designing reliable and robust geodetic networks, Survey Review, 2013, 45, 136 140
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,İNAL CEVAT,Robustness analysis of geodetic networks in the case of correlated observations, Boletim de Ciências Geodésicas, 2013, 19, 434 451
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,Application of the Sign Constrained Robust Least Squares Method to Surveying Networks, Journal of Surveying Engineering, 2013, 139, 59 65
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,Robustness analysis using the measure of external reliability for multiple outliers, Survey Review, 2013, 45, 215 219
 • ALÇAY SALİH,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,YETKİN MEVLÜT,Comparing GLONASS only with GPS only and hybrid positioning in various length of baselines, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2012, 47, 1 12
 • BERBER MUSTAFA,ÜSTÜN AYDIN,YETKİN MEVLÜT,Comparison of accuracy of GPS techniques, Measurement, 2012, 45, 1742 1746
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,GPS baseline configuration design based on robustness analysis, Journal of Geodetic Science, 2012, 2, 234 239
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,The Optimal Design of Baseline Configuration in GPS Networks by Using the Particle Swarm Optimisation Algorithm, Survey Review, 2011, 43, 700 712
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,L1 Norm Minimization in GPS Networks, Survey Review, 2011, 43, 523 532
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,GNSS Taşıyıcı Faz Ölçmelerinde Belirsizlik Çözümü için LAMBDA Yöntemi, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2010, 20102, 15 24
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,Robust Kestirimin GPS Ağlarında Kullanılabilirliği, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2010, 20102, 3 8
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,Jeodezik Ağlarda L1 Norm Minimizasyonu Yükseklik Ağı Örneği, Harita Dergisi, 2010, 13 18
 • YİĞİT CEMAL ÖZER,LI XIAOJING,İNAL CEVAT,GE LINLIN,YETKİN MEVLÜT,Preliminary evaluation of precise inclination sensor and GPS for monitoring full scale dynamic response of a tall reinforced concrete building, Journal of Applied Geodesy, 2010, 4, 1 11
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,Ölçülerin Korelasyonlu Olması Durumunda Robust Kestirim, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2009, 20091, 21 26
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,Use of the particle swarm optimization algorithm for second order design of levelling networks, Journal of Applied Geodesy, 2009, 3, 171 178
 • İNAL CEVAT,YETKİN MEVLÜT,Robust Yöntemlerle Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2007, 21, 33 48
 • YETKİN MEVLÜT,BİLGİNER ÖMER,On the Application of Nature-Inspired Grey Wolf Optimizer Algorithm in Geodesy,International Symposium on Applied Geoinformatics,07.11.2019 09.11.2019, İSTANBUL, TÜRKİYE, 08.11.2019
 • BERBER MUSTAFA,YETKİN MEVLÜT,ÜSTÜN AYDIN,Kinematic Positioning using Online Services,2015 CSCE Annual Conference Building on Our Growth Opportunities,27.05.2015 30.05.2015, Regina, KANADA, 27.05.2015
 • YETKİN MEVLÜT,Robust Estimation Applied to Geodetic Datum Transformation using a Metaheuristic Algorithm,Places and Technologies 2014,03.04.2014 04.04.2014, 03.04.2014
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,İNAL CEVAT,Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonlarının Oluşturduğu Ağların Robustluğu,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,14.05.2013 17.05.2013, ANKARA, TÜRKİYE, 17.05.2013
 • YETKİN MEVLÜT,BERBER MUSTAFA,Preliminary Results of the Sign Constrained Robust Least Squares Method in a Leveling Network,CSCE Annual General Conference 2012,06.06.2012 09.06.2012, Edmonton, KANADA, 06.06.2012
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,Optimal Design of Deformation Monitoring Networks using the Global Optimization Nethods,QuGOMS'11,13.04.2011 15.04.2011, 13.04.2011
 • YİĞİT CEMAL ÖZER,LI XIAOJING,İNAL CEVAT,GE LINLIN,YETKİN MEVLÜT,ARSLAN MUSA HAKAN,Analysis of Wind Induced Response of Tall Reinforced Concrete Building Based on Data Collected by GPS and Precise Inclination Sensor,XXIV FIG International Congress 2010,11.04.2010 16.04.2010, 11.04.2010
 • YETKİN MEVLÜT,Global Optimization Solution of Robust Regression using the Simulated Annealing Algorithm,23rd European Conference on Operational Research,05.07.2009 08.07.2009, 05.07.2009
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,Robust Regresyonda Stokastik Global Optimizasyon Algoritmalarının Kullanılabilirliği,TUJK 2009 Yılı Bilimsel Etkinliği, Deformasyon Analizi Çalıştayı,11.11.2009 13.11.2009, Konya, TÜRKİYE, 11.11.2009
 • YİĞİT CEMAL ÖZER,İNAL CEVAT,LI XIAOJING,GE LINLIN,RIZOS CHRIS,YETKİN MEVLÜT,Yüksek Binaların Farklı Sensörlerle Tam Ölçekli İzlenmesi veÖnemi,TUJK 2009 Yılı Bilimsel Etkinliği, Deformasyon Analizi Çalıştayı,11.11.2009 13.11.2009, Konya, TÜRKİYE, 11.11.2009
 • YİĞİT CEMAL ÖZER,İNAL CEVAT,LI XIAOJING,GE LINLIN,RIZOS CHRIS,YETKİN MEVLÜT,ARSLAN MUSA HAKAN,DOĞANALP SERKAN,Rixos Hotel Binasının Rüzgar Yükü Karşısındaki Tepkisinin GPS ve Yüksek Presizyonlu Eğim Sensörü Verileri ile Analizi ve Sensörlerin Karşılaştırılması,4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,14.10.2009 16.10.2009, TÜRKİYE, 14.10.2009
 • YİĞİT CEMAL ÖZER,İNAL CEVAT,YETKİN MEVLÜT,Monitoring of Tall Building s Dynamics Behaviour using Precision Inclination Sensors,13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis, 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, Measuring the Changes, LNEC, 2008,12.05.2008 15.05.2008, Lizbon, PORTEKİZ, 12.05.2008
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,Optimal Design of Deformation Monitoring Networks using PSO Algorithm,13th Symposium on Deformation Monitoring and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy fgor Geotechnical and Structural Engineering, Measuring the Changes, LNEC,12.05.2008 15.05.2008, Lizbon, PORTEKİZ, 12.05.2008
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,Korelasyonlu GPS Baz Bileşenlerinin Robust Bifaktör İndirgeme Modeli ile Dengelenmesi,11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,02.04.2007 05.04.2007, TÜRKİYE, 02.04.2007
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT,YİĞİT CEMAL ÖZER,Jeodezik Ağların Robustluk Analizi Kenar Ağı Örneği,3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,25.10.2007 28.10.2007, Konya, TÜRKİYE, 25.10.2007
 • YETKİN MEVLÜT,İNAL CEVAT, International Association of Geodesy Symposia Volume 140 The 1st International Workshop on the Quality of Geodetic Observation and Monitoring Systems, Optimal Design of Deformation Monitoring Networks using the Global Optimization Methods, ISBN:978-3-319-10827-8 (print); 978-3-319-10828-5 (online), S:27 31, Springer International Publishing, 2015
 • Florida Atlantic University, Visiting Researcher, Tam Zamanlı,
 • Selçuk Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Harita Mühendisliği

Dersler

Menüyü Kapat