ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 • GÜRBÜZ MUHAMMET TAYYİP,İLHAN MENAL,ACARER SERCAN,KARADENİZ ZİYA HAKTAN,INVESTIGATION OF RADIAL TURBINES FOR WIND ENERGY HARVESTING, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY, 2019, 233, 659 672
 • ACARER SERCAN,ÖZKOL ÜNVER,Off-Design Analysis of Transonic Bypass Fan Systems Using Streamline Curvature Through Flow Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO JET-ENGINES, 2019, 36, 1 10
 • İLHAN MENAL,Gürbüz Muhammet Tayyip,ACARER SERCAN,Unified Low Pressure Compressor Concept For Engines of Future High-Speed Micro-Unmanned Aerial Vehicles, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, 2019
 • KOR ORÇUN,ACARER SERCAN,ÖZKOL ÜNVER,Aerodynamic Optimization of Through-flow Design Model of A High By-Pass Transonic Aero-Engine Fan Using Genetic Algorithm, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY, 2018, 232, 211 224
 • ACARER SERCAN,ÖZKOL ÜNVER,An Extension of the Streamline Curvature Through Flow Design Method for Bypass Fans of Turbofan Engines, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, 2017, 231, 240 253
 • ACARER SERCAN,The Effect of Airfoil Backward-Facing Step on Power Production of a Darrieus Vertical-Axis Wind Turbine, Dokuz Eylül Journal of Science and Engineering, 2017, 19, 399 409
 • CUKUREL BENI,ACARER SERCAN,ARTS TONY,A Novel Perspective to High Speed Cross Hot Wire Calibration Methodology, Experiments in Fluids, 2012, 53, 1073 1085
 • Hakyemez Deniz,Yıldırım Cansu,ACARER SERCAN,Mikro Turbojet Motorları İçin Basit Egzoz Isı Kazanım Kanallarının Tasarım Optimizasyonu ve Motora Olan Etkileri,14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (TESKON),17.04.2019 20.04.2019, İzmir, TÜRKİYE, 17.04.2019
 • Tatlı Ömer Faruk,Dursun Mehmet Nuri,Gürbüz Muhammet Tayyip,ACARER SERCAN,Düşey Kalkış Kabiliyetli Hibrit Rotorlu Model İHA’nın Ön İncelemesi,,VII. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK),,12.09.2018 14.09.2018, Samsun, TÜRKİYE, 14.09.2018
 • Kırmızıgöl Süleyman Fatih,Gürbüz Muhammet Tayyip,İLHAN MENAL,ACARER SERCAN,Magnus Etkisi ile Çalışan Model İHA Tasarımı, Simülasyonları ve İmalatı,VII. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK),12.09.2018 14.09.2018, Samsun, TÜRKİYE, 14.09.2018
 • Kırmızıgöl Süleyman Fatih,Özaydın Onur,ACARER SERCAN,Armakan Elvan,Parametric Analysis of the Cooling Channels In LPDC,II. International University Industry Cooperation, RD and Innovation Congress,02.12.2018 02.12.2018, Manisa, TÜRKİYE, 02.12.2018
 • İLHAN MENAL,GÜRBÜZ TAYYİP,ACARER SERCAN,KARADENİZ ZİYA HAKTAN,Radyal Türbin Mimarisinin Rüzgar Enerjisi Alanında Kullanımının Doğrulanmış Sayısal Akış Benzetimleri ile İncelenmesi,21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,13.09.2017 16.09.2017, Çorum, TÜRKİYE, 13.09.2017
 • KÖKEY İSKENDER,KARADENİZ ZİYA HAKTAN,TURGUT ALPASLAN,ACARER SERCAN,Eşli Olarak Çalışan Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri ve Fırsat Penceresi,4. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi,28.09.2017 30.09.2017, İzmir, TÜRKİYE, 30.09.2017
 • KOR ORÇUN,ACARER SERCAN,ÖZKOL ÜNVER,Transonik Fan Pali Aerodinamik Optimizasyonu,VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK),28.09.2016 , Kocaeli, TÜRKİYE, 28.09.2016
 • BAYTEKİN ERİNÇ,ACARER SERCAN,KARADENİZ ZİYA HAKTAN,TURGUT ALPASLAN,Darrieus Tipi Bir Rüzgar Türbininde Kanat Ucu Hızı Oranının Art İzine Etkisi,10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES),24.10.2016 26.10.2016, İstanbul, TÜRKİYE, 26.10.2016
 • ACARER SERCAN,ÖZKOL ÜNVER,Development of a New Universal Inverse Through Flow Program and Method for Fully Coupled Split Flow Turbomachinery Systems,Proceedings of ASME Turbo ExpoTurbine Technical Conference and Exposition 2015,18.06.2015 , Montreal, KANADA, 18.06.2015
 • ACARER SERCAN,TATAR VOLKAN,A Numerical and Experimental Study on Heat Transfer at theGas Turbine Exhaust Cone,7th Baltic Heat Transfer Conference,24.08.2015 , Tallinn, ESTONYA, 24.08.2015
 • TATAR VOLKAN,ACARER SERCAN,Thermal Analysis of a Gas Turbine Exhaust Cone and Comparison with Experimental Data,8th Ankara International Aerospace Conference,12.09.2015 , Ankara, TÜRKİYE, 12.09.2015
 • TOPAL EMRE,ACARER SERCAN,KIRGIZ TUNA,The Design and Performance Evaluation of a Novel Air oil Separator for Use in a Miniature Jet Engine,49th AIAA Joint Propulsion Conference,01.07.2013 , California, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 01.07.2013
 • ACARER SERCAN,YASA TOLGA,ENSER CETIN,Atmospheric Jet Design for Probe Calibrations originally written in Turkish,National Aerospace Conference (UHUK) 2012,03.09.2012 , Istanbul, TÜRKİYE, 12.09.2012
 • CANAKCI CIHAN,ACARER SERCAN,Design Principles of Geothermal Energy Greenhouse Heating Systems originally written in Turkish,9th Turkish National Congress of HVAC & Sanitary Engineering (TESKON),01.05.2009 , Izmir, TÜRKİYE, 02.05.2009
 • VARIOUS INDUSTRIAL PROJECTS IN TEI, Uzman, Özel Kuruluşlar, Uzman,,4.1.2016
 • TURBOFAN ENGINE TRANSONIC FAN FLOWFIELD AERODYNAMIC MEASUREMENTS, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,31.8.2011
 • Eşli Halde Çalışan Darieus Tipi Rüzgar Türbinlerinin Enerji Etkileşimleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (49.164,60)
 • Döner Muhafazalı Sıvı Halka Kompresöründe Soğutmalı Sıkıştırma İşleminin Verimliliğinin Bilgisayar Simülasyonlarıyla İncelenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (112000)
 • Yüzer Rüzgâr Türbini Salınım Dinamiği ve Performansının Deniz Dalgaları ve Aşırı Rüzgar Hızları Altında İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (300000)
 • AKILLI RÜZGAR TÜRBİNİ KOMPOZİT KANADI TASARIMI VE KARAKTERİZASYONU, Araştırmacı, ÖNAP, Araştırmacı, (119985.94)
 • NATO SPS - VERSATILE UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) ENGINE DEVELOPMENT, Yönetici, Avrupa Birliği Destekli Proje, Yönetici, (114900)
 • RADYAL TÜRBİN MİMARİSİNİN RÜZGAR ENERJİSİ ALANINDA GERÇELLENMESİ, Yürütücü, ÖNAP, Yürütücü, (119618,96)
 • International Journal of Turbo Jet-Engines
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
 • ASME Turbomachinery Technical Conference & Exposition
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
 • Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik
 • Proc IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering
 • von Karman Institute for Fluid Dynamics, Research Master Program (Turbomachinery) - Honors Degree,2011
 • Tusas Engine Industries Inc. (TEI), Lead Aerodynamics Engineer, Tam Zamanlı, 16.1.2012 - 4.1.2016
 • von Karman Institute for Fluid Dynamics, Research Master (Turbomachinery), Tam Zamanlı, 4.10.2010 - 2.9.2011
 • Izmir Institute of Technology, Research Assistant, Tam Zamanlı, 14.12.2009 - 12.1.2012
 • Fellowship for von Karman Institute for Fluid Dynamics, Research Master Program (Turbomachinery), 2010-2011

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Mühendislik Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön