Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu

Görevi : Kartografya Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : osmansami.kirtiloglu ikc.edu.tr
Telefon : 3716


Başa Dön