Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat

Görevi : Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : zeynelabidin.polat ikc.edu.tr


Başa Dön