Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Koçak

Görevi : Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : mehmetguven.kocak ikc.edu.tr
Telefon : 3775

Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muge.agca.yildirim ikc.edu.tr
Telefon : 3718


Başa Dön