Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu

Görevi : Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Uzaktan Algılama A.B.D. - Öğretim Üyesi
  • Uzaktan Algılama A.B.D. - Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ozsen.corumluoglu ikc.edu.tr
Telefon : 3740

Doç. Dr. Mevlüt Yetkin

Görevi : Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Ölçme Tekniği A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mevlut.yetkin ikc.edu.tr
Telefon : 3720

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Koçak

Görevi : Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Fotogrametri A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetguven.kocak ikc.edu.tr
Telefon : 3775

Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu

Görevi : Kartografya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Kartografya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : osmansami.kirtiloglu ikc.edu.tr
Telefon : 3716

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat

Görevi : Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Kamu Ölçmeleri A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : zeynelabidin.polat ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muge.agca.yildirim ikc.edu.tr
Telefon : 3718

Öğr. Gör. Ömer Bilginer

Görevi : Ölçme Tekniği A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : omer.bilginer ikc.edu.tr


Başa Dön